DÂY CHUYỀN NGÔI SAO 6 CÁNH DAVID BẰNG ĐÁ CUBIC ZIRCONIA

450,000