VÒNG CỔ HUYẾT ÁP NHẬT BẢN – M2

3,000,000 1,590,000