VÒNG HUYẾT ÁP NHẬT BẢN CAO CẤP – CC06

4,000,000 2,590,000